bảng kích thước ảnh thông dụng

4 Tháng Ba, 2018

Bảng kích thước in ảnh thông dụng

Một bức ảnh đẹp cần phải cân đối về tỉ lệ khung hình, hài hòa giữa màu sắc và có chiều sâu về hình ảnh. Đẹp […]
7 Tháng Ba, 2018
so sanh kich co anh

So sánh độ lớn giữa các khung ảnh

Khi đi in ảnh, rửa ảnh, quý khách luôn thắc mắc, ơ thế cỡ 9×12 nó to thế nào? Cỡ khung ảnh 40×60 nó so với […]