bảng kích thước ảnh thông dụng

4 Tháng Ba, 2018
Bảng kích thước ảnh thông dụng

Bảng kích thước in ảnh thông dụng 2023

Một bức ảnh đẹp cần phải cân đối về tỉ lệ khung hình và kích thước in ảnh, hài hòa giữa màu sắc và có chiều […]
7 Tháng Ba, 2018
so sanh kich co anh

So sánh độ lớn giữa các khung ảnh

Khi đi in ảnh, rửa ảnh, quý khách luôn thắc mắc, ơ thế cỡ 9×12 nó to thế nào?So sánh độ lớn giữa các khung ảnh […]