kích thước ảnh

7 Tháng Ba, 2018

So sánh độ lớn giữa các khung ảnh

Khi đi in ảnh, rửa ảnh, quý khách luôn thắc mắc, ơ thế cỡ 9×12 nó to thế nào? Cỡ khung ảnh 40×60 nó so với […]
8 Tháng Năm, 2018

Công cụ tính kích thước ảnh khi in ảnh

Công cụ tính kích thước ảnh khi in ảnh I. Tính kích thước ảnh để in ảnh 1 – Nhập kích thước ảnh in bạn muốn […]