kích cỡ khung ảnh

7 Tháng Ba, 2018

So sánh độ lớn giữa các khung ảnh

Khi đi in ảnh, rửa ảnh, quý khách luôn thắc mắc, ơ thế cỡ 9×12 nó to thế nào?So sánh độ lớn giữa các khung ảnh […]