Ảnh viền trắng là gì

4 Tháng Ba, 2018
Ảnh viền trắng là gì, tại sao lại có viền trắng khi in ảnh

Ảnh viền trắng là gì? Khi rửa ảnh tạo sao lại có viền trắng?

Ảnh viền trắng là gì? Ảnh viền trắng hiện tượng mà bức ảnh không tràn hết khung hình mà để lại khoảng trắng trên viền của […]